Människans syn på hunden och dess roll

Besvarad av Åse Ström
Fråga: 
Hur har människans syn på hunden och hundens roll för människan förändrats genom historien?
Svar: 

Det finns många svar på den frågan. Så här skrivs det på Naturhistoriska riksmuseets hemsida:
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/rovdjur/hunden.1...

Sveriges Radios Hundpodden - Vår bästa vän har en serie program:
http://sverigesradio.se/hundpoddenvarbastavan

Här kan finnas något intressant:
http://www.harligahund.se/2016/02/23/hundagandet-genom-historien/

Och Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hund

14 mars 2018 - 12:59