Människans färgseende

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför kan människan bara se 7 färger och massa fler utifrån de 7. Varför har vi inte ett obegränsat seende där vi kan uppleva flera färger som inte är av någon nyans utan en helt egen färg med egna nyanser?
Svar: 

I en artikel i tidskriften  Illustrerad vetenskap kan du bland annat läsa:
Det är ögats så kallade tappar som registrerar färger, medan stavarna bara uppfattar gråtoner. Det finns tre slags tappar, som var för sig är känsligast för ljus med vissa våglängder. När ljus med en viss våglängd kommer in i ögat, stimulerar det i större eller mindre grad de tre typerna av tappar. Dessa signaler behandlas först av ganglieceller i själva ögat och skickas därefter vidare via synnerven till hjärnan, där intrycket av färger uppstår. Till exempel påverkar ljus med en våglängd på cirka 570 nanometer de röda och de gröna tapparna, och det tolkas av hjärnan som gult ljus. Det mänskliga ögat kan uppfatta ljus med våglängder på mellan 390 och 750 nanometer. Utanför detta område ligger det ultravioletta respektive det infraröda ljuset.
http://illvet.se/manniskan/kroppen/hur-fungerar-vart-fargseende

Varför fick vi då inte bättre färgseende? Jag röstar för evolutionen och det naturliga urvalet, vi utvecklade det färgseende som vi behövde för att överleva. För vi är de primater som har bäst färgseende. Men låt säga bin som uppfattar ultravioletta färger, förmodligen för blommor har en ökad färgprakt i UV. Likaså kan rovfåglar se ultraviolett, förmodligen för att smågnagares träck reflekterar starkt i UV.

Dock har vetenskapen upptäckt att vissa kvinnor har ett superfärgsinne, du kan läsa mer om det här:
https://fof.se/tidning/2011/9/manniskans-nyupptackta-superfargseende

Jag har samlat lite länkar här nedan om färgseende bland människor och djur:
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fargseendet-fanns-for-over-500-milj...
http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Fargseende.html
http://www.vasa.abo.fi/pf/li/mat/kemres/farger/djurens/djur.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgseende
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%A4rgseende (För att komma åt NE:s artiklar behöver du ha en prenumeration, många bibliotek och skolor har det) 

8 april 2018 - 19:49

Kategorier