Varför upplysningen?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
''människan föds fri och överallt föds hon i bojor'' vad menade Rousseau med det? Vad gjorde fransmännen uppror emot under upplysningen och varför? Med Vänliga Hälsningar
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till "Bibblan svarar"! Jag ber om ursäkt för att svaret dröjt.

"Människan föds fri och överallt är hon i bojor" är ett citat som inleder Rousseaus "Om samhällsfördraget eller statsrättens grunder". Hans vision med denna bok är ett radikalt jämlikt samhälle med bl.a. direktdemokrati. Vad han säkert menar med citatet är att 1. slå ett slag för människans fri- och rättigheter och understryka att vi alla har dem från födseln samt 2. kritisera rådande feodal- och ståndssamhälle och det förtryck, den intolerans och den formalism och förkonstling inom t.ex. inom religionen som rådde och som var själsmördande och förslavande och som ju motverkade dessa fri- och rättigheter.

Till skillnad från senare liberala tänkare som John Stuart Mill  och Alexis de Tocqueville , är individen underordnad samhället och det han kallar "allmänviljan". Enligt Rousseau så har människan blivit mer och mer artificiell och onaturlig (Läs gärna hans "Kulturen och människan: två avhandlingar") och hon behöver en jämlik gemenskap för att bli återställd igen. En majoritet skall alltså, om vi hårddrar det hela, kunna förtrycka övriga bara man handlar i enlighet med "allmänviljan" . Vad begreppet "allmänvilja" innebär och hur det skall uttolkas m.m. är dock mycket oklart. Men läs hela "Om samhällsfördraget..." så förstår Du hur han menar. ;) 

Vi har fått flera frågor om upplysningen här på "Bibblan svarar" och Du kan läsa tidigare svar här och här. Jag vill dra mitt strå till stacken genom att föreslå "Upplysningen : en analys av dess attityder och värden" av Norman Hampson, som finns på många bibliotek. 

//Nisse

11 mars 2014 - 11:08