Människan - ett misstag?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Är vi människor ett misstag av gud?
Svar: 

Vi på som jobbar med Bibblan svarar är inte teologer och därför inte rätt personer att fråga. Frågan du ställer förutsätter att en tror på Gud och är det så kan du läsa i de heliga texterna Bibeln, Koranen och Torahn att Gud skapade människorna till sin avbild, så här står det i första Moseboken:
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.

Men menar du att misstaget var människan i sig var ett misstag, då blir det genast en mer filosofisk fråga och i slutänden handlar det om perspektiv. Människan har ju skapat så mycket fantastisk konst, musik, böcker, byggnader, fantastiska vetenskapliga upptäckter, filosofi. Till vilket pris? Så mycket lidande finns det runt om i världen, vi krigar över land och religion, vi hatar dem som inte är som oss. Vår planet förstörs och plundras och de andra organismerna som vi delar planeten får sina livsutrymmen förgiftade, förstörda. Är människan ett misstag? Det beror på hur du väljer att se på det.

22 oktober 2019 - 8:31

Kategorier