Människan är väl inte en ras?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Hej! Människan är väl inte en ras utan en art? Sedan delas arten upp i olika grupper (raser)? Tack för svar.
Svar: 

Alla nu levande människor tillhör arten Homo sapiens. DNA-studier visar att de genetiska skillnaderna mellan olika individer inte är så stora att några raser kan sägas existera inom arten. Så här beskrivs människan i Nationalencyklopedins artikel om ras:"Inom arten Homo sapiens finns stora utseendemässiga skillnader, men eftersom skillnaderna varierar kontinuerligt och det inte finns några distinkta gränser är det varken möjligt eller meningsfullt att dela in människan i ett begränsat antal raser. Antaganden om samband mellan biologisk ras och skillnader i mentala egenskaper (intelligens, personlighet, beteende) – vilka är en av förutsättningarna för rasistiska åsikter – är vetenskapligt ogrundade".

Läs mer exempelvis här:

Nationalencyklopedin, ras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ras (hämtad 2019-01-03)

Human Genome Project Information Archive
 

 

3 januari 2019 - 10:06