Malmös nya akut- och infektionsklinik och arkitekten C.F Möller

Fråga: 
Hej! Kan Ni hjälpa mig med material, ( böcker, tidskrifter) om Malmös nya Akut- och Infektionsklinik och arkitekten C.F Möller, SAMARK. Jag är intresserad av byggnaden men även om Ni kan hitta lite information om arkitekten.
Svar: 

Jag kan inte hitta några böcker om Malmös nya akut och infektionsklinik. 
Här är en länk till Malmö stads sida om byggnaden:
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-s...

Här är också några länkar till arkitetkfirman CF Möller:
http://www.cfmoller.com/
http://www.cfmoller.com/p/-sv/akut-och-infektionsklinik-sus-malmo-i2150....

De arbetade ihop med SAMARK (numera link), här är länkar till dem
https://sv.wikipedia.org/wiki/SAMARK
https://linkarkitektur.com/se/Projekt/Skaanes-universitetssjukhus

Christian Fredrik Möller grundade arkitektfirman CF Möller, så här står det om honom på Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/C._F._M%C3%B8ller

Jag hittar två referenser till tidskriftsartiklar:

Energi & Miljö nr 1/2011 s. 24-26
Lidholm, Ingar: Här ska smittan tryckas tillbaka : när Skånes universitetssjukhus får en ny akut- och infektionsklinik spelar ventilationen en viktig roll ; genom tryckskillnader och luftduschar ska smittämnena hållas i schack.

Arkitetktur nr 7/2010 s. 44-51
Block Phlipsen, Paula och Hyttel, Klavs: Akut- och infektionsklinik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Om du kontaktar ditt bibliotek kanske de kan hjälpa dig att beställa hem artiklarna.

26 november 2017 - 11:49