Måleribranschens ekonomi

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Finns det tidigare forskning på hur ekonomin är ställd inom egen företagare vs större företag inom måleribranschen?
Svar: 

Kontakta branschorganisationen Måleriföretagen, http://www.maleriforetagen.se/om-maleriforetagen/, och hör om de har statistik eller information du kan använda. Vad gäller tidigare forksning har jag inte hittat något. 
Vid en sökning i databasen UCSelekt med ekonomisk information om svenska företag får jag fram följande som du ev kan använda dig av:

Det finns 6462 registrerade måleriföretag enl SCB:s indelning SNI 2007
Av dessa är 3425 enskilda firmor, där den beräknade kalenderårsomsättningen för 2015 fördelar sig enligt följande
229 företag har 1-49 tkr i omsättning
160 företag 50-99 tkr i omsättning
247 har 100-199 tkr
257 har 200-299 tkr

449 har 300-499 tkr

448 har 500-699 tkr

451 har 700-999 tkr

361 har 1000-1499 tkr

172 har 1500-2999 tkr

2725 är aktiebolag, där omsättningen per anställd 2015 fördelar sig enligt följande
22 aktiebolag har  10-99 tkr i omsättning/anställd

228 har 100-499 tkr i omsättning/anställd

1162 har 500-999 tkr i omsättning/anställd

541 har 1000-1499 tkr i omsättning/anställd

125 har 1500-1999 tkr i omsättning/anställd

87 har 2000-3999 tkr i omsättning/anställd

 

6 november 2016 - 13:53

Kategorier