Makronäringsämnen?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur påverkar makronäringsämnen växters tillväxt?
Svar: 

Till makroämnen räknas kol, väte, syre, kväve, kalcium, kalium, svavel, fosfor och magnesium och är de ämnen som en växt behöver ta upp för att kunna genomföra sin livcykel. Du kan läsa mer om det här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xtn%C3%A4ring
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.116fee5d14e0298945d65a06/143...
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bristsjukdom-(hos-v%C3%A4xter)

27 april 2018 - 11:33