Makars omvårdnadsansvar

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Gifta makar mantalsskrivna på olika adresser. Konsekvenser juridiskt? Finns det en lag som beskriver make-/ makaansvar? Det gäller då omvårdnadsansvar vid svår sjukdom.
Svar: 

Makar har inget omvårdnadsansvar vad gäller de grundläggande behoven. Det ömsesidiga, gemensamma ansvaret gäller barn, ekeonomi och hem. Du kan läsa vidare här, s.24 ff: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18969/20...

6 maj 2016 - 17:42