Lösnining till ett bråk mellan grupper?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
lösnining till ett bråk mellan grupper i ett förstört land
Svar: 

Det är en svår fråga, som mängder av fredsmäklare funderat på under åren, men följande texter ger några olika infallsvinklar på problemet:

Konfliktlösning, fred och säkerhet
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/vara-verksamhetsomraden/konfliktlosning-fred-och-sakerhet/
Vad FN gör för fred
https://www.unric.org/html/swedish/uninbrief/peace.html
Konsten att skapa fred
http://fof.se/tidning/2015/3/artikel/konsten-att-skapa-fred

27 november 2017 - 20:48