Lökkupoler på tyska kyrkor?

Besvarad av Björn Andersson
Fråga: 
Varför är en del kyrkor i södra Tyskland och även Österrike försedda med lök-formade kyrktorn? Sådana finns ju mer i den ryska kyrk traditionen.
Svar: 

Du kan läsa mer om lökkupoler i den artikeln "Concerning the Origin of the Onion Dome and Onion Spires in Central European Architecture" från Journal of the Society of Architectural Historians. Artikeln finns att ladda ned gratis via University of California.

Det finns även lite information på engelska Wikipedia om lökkupoler i Tyskland.

Du skulle även kunna prova att skicka samma fråga till tjänsten Fråga en historiker, där kanske du skulle kunna få ett mer uttömmande svar.

19 juli 2020 - 10:00