Ljudinspelning på 60 och 70-talet

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Vilken utrustning användes för att spela in basgitarr på 60/70-talet?
Svar: 

På 60-talet användes fortfarande analog teknik för att spela in ljud, man använde sig av magnetband på en bandspelare. Instrumenten spelades in genom att placera en mikrofon på lämpligt avstånd från instrumentets förstärkare. För att variera instrumentens ton varierade man mellan olika inställningar på mikrofon och förstärkare. Olika mikrofoner och förstärkare har olika egenskaper. Läs mer om 60-talets inspelningstekniker här.

I slutet av 70-talet blev en digital inspelningsteknik, kallad PCM, vanligare. Ett känt exempel är Sony PCM-1. Den kunde konvertera analog signal till digital, och tvärtom. Men fortfarande var en vanlig metod för att spela in sitt instrument, att använda sig av en mikrofon placerad på ett lämpligt avstånd från förstärkaren. Det var själva formatet som förändrades, och möjligheterna till att skapa mer komplex och experimentell musik ökade eftersom det ökade antalet inspelningskanaler skapade större möjligheter. Läs mer om 70-talets digitala inspelningstekniker här.

14 februari 2019 - 22:00

Kategorier