Ljudets hastighet i räls

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hur snabbt rör sig ljud i järnvägsräls?
Svar: 

Hej!
Ljudets hastighet i metaller som t.ex. stål är ca 5.100 m/s.
Detta kan jämföras med ljudets hastighet i luft, mätt vid temperaturen 15 grader Celsius, som är ca 340 m/s.

Allt om vetenskap, nr 5 2004:
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/varfor-har-ljudet-olika-hastighet

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg,
Östersunds bibliotek

9 december 2017 - 22:02