Livet på landet och i staden under 18-1900-talet

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Jämför livet på landet och i städerna under 1800-talet med livet i vårt samhälle idag. Finns det några likheter? Vilka är de största skillnaderna?
22 februari 2017 - 11:44