Liv på andra planeter?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur långt har man kommit i forskningen om liv på andra planeter? Har man hittat syre på någon annan planet?
Svar: 

"För första gången har astronomer hittat syre i atmosfären runt en exoplanet, nämligen planeten Osiris, som upptäcktes 1999. Det betyder dock inte att det finns hopp om liv, för temperaturen på planeten är över 1000 grader."
http://illvet.se/universum/planet-slapper-ut-syre-och-kol

"Är jorden den enda planeten med liv i universum? Att det är så är knappast troligt. Men trots en hel del ansträngningar, har forskarna ännu inte lyckats bevisa att det finns liv någon annanstans än på jorden."
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/liv-i-rymden-finns-det

Andra bra artiklar på svenska:
http://illvet.se/universum/exoplaneter/tva-nya-planeter-kan-hysa-liv
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-liv-i-rymden-upptacks-om-2...

29 januari 2018 - 14:04