Lista på naturreligioner?

Besvarad av Robin Linander
Fråga: 
Lista på naturreligioner?
Svar: 

Hej!

Nationalencyklopedin säger att naturreligion är "religionsformer där naturfenomenen, naturelementen eller himlakropparna är föremål för gudomlig dyrkan. Naturmytologisk teori hävdar att personifikation av dessa företeelser har gett upphov till gudavärlden, se mytologi. Se vidare astralreligion, elddyrkan och elementarandar".

Naturreligioner är inte sällan skriftlösa religioner som utövas, eller utövades, av ett folk som lever nära naturen. Ofta är andeväsen viktiga och tros besjäla djuren, skogen, vattnet, berget osv. En schaman eller präst har ofta en central plats som stammens eller gruppens andliga ledare och det är inte ovanligt att denne anses kunna försätta sig i trans, ett upphöjt mentalt tillstånd, för att kontakta avlidna släktingar eller olika andeväsen. Om jag vore du skulle jag undersöka begrepp som schamanism och animism.

Exempel på olika naturreligioner är samisk religion, olika afrikanska religioner och amerikanska religioner (t.ex maya, aztec och inkhaindianernas religion).

Jag skulle råda dig att uppsöka ditt lokala bibliotek och fråga efter böcker om olika afrikanska stam- och indianreligioner.

Med vänliga hälsningar
Robin Stattin Berg
Södertälje

13 oktober 2012 - 7:57

Kategorier