Lista över processad mat

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Söker ranking av hur mycket processad mat och typ av mat vi konsumerar i Sverige per år. I denna uppsats anger de köttbullar som ledare av ligan: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:446657/FULLTEXT01.pdf
Svar: 

Det beror lite på vad du menar med processad mat, för det blir i stort sätt all tillagad mat. Kanske halvfabrikat är en lämpligare benämning eftersom du hänvisar till en köttbullsuppsats. Ändock har jag inte lyckats hitta någon lista, undersökning, uppsats som specifikt listar processad eller halvfabrikat, däremot finns det bland annat livsmedelsstatestik på SCB, likaså på Jordbruksverket och Livmedelsverket. Jag länkar till dem och hoppas det hjälper dig:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbr...
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/l...
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.7d09976314ed25cc1f6bd707/1438...
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapport...

21 augusti 2018 - 23:01