Likheterna mellan upplysningen och romantiken?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
vad är likheterna mellan upplysningen och romantiken?
Svar: 

Ett bra sätt att jämföra de här tidsepokerna är att gå till Nationalencyklopedin och läsa artiklarna om Upplysningen (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/upplysningen) resp. Romantiken (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/romantik). Om du inte har tillgång till NE, så skriver även Wikipedia om Upplysningstiden (https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden)och Romantiken (https://sv.wikipedia.org/wiki/Romantiken).

Skulle du sedan behöva mer information, så är SO-rummet en bra källa, där du finner material om både upplysningen och romantiken:
http://www.so-rummet.se/search/site/upplysningen
http://www.so-rummet.se/search/site/romantiken

21 november 2016 - 15:31

Kategorier