Likheter mellan de fem världsreligionerna?

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Vad kan man se för likheter mellan de olika initiations-, pubertets-, bröllops- och begravningsriterna i de fem världsreligionerna?
Svar: 

SO-rummet är en hemsida med många texter inom SO-ämnet, bland annat religion. Det finns mycket att läsa och lyssna på där om de fem världsreligionerna, och jämförelser mellan dem.

I den här videon jämförs ritualer inom Kristendomen, Judendomen och Islam. 
https://www.so-rummet.se/content/religion-levnadsregler-och-ritualer

I denna artikel från SO-rummet finns fakta om begravningar och dödsritualer inom de fem världsreligionerna:
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/varldsreligionernas-syn-pa-doden...

Här finns ett podcast-avsnitt som pratar om likheter och skillnader mellan olika religioner. 
https://www.so-rummet.se/podcast/att-jamfora-religioner-fordjupning

Du kan läsa mer om de olika religionerna här:
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion

På denna hemsida från BBC finns också information om olika religioner och deras seder, fast på engelska:
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/

17 september 2018 - 22:33

Kategorier