Lika lön för lika arbete?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur många år dröjer det innan kvinnor och män får lika inkomst för lika jobb?
Svar: 

Det är en mycket bra fråga, som tyvärr inte har något definitivt svar. Vi kan börja med att definiera vad en ojämlik lön är så här skriver de på Lönecheck.se:
När två individer på ett företag utför liknande arbetsuppgifter med samma kvalifikationer, och ändå inte har samma lön – det är ojämlik lön. Sådana situationer är olagliga. De anses vara diskriminerande. Ojämlika löner har ändå en tendens att uppstå.
Löneskillnaden mellan kön - Vanliga frågor - Lönecheck.se

Det finns alldeles för många faktorer som påverkar. Är det ett mans- eller kvinnodominerat yrke? Kvinnodominerade yrken har oftast en lägre lön än ett mansdominerat yrke som kräver lika lång utbildning, men likväl har oftast män högre lön inom dessa yrken också. På framtidensarbete.se försöker de förklara skillnaderna på varför det är olika lön mellan könen. Bland annat skriver de "De tusentals små beslut individen och familjen fattar under ett liv, bidrar i många fall till att kvinnor får sämre ekonomiska förutsättningar än män. I vissa fall är besluten helt individuella, men i många fall styrs de av befintliga normer, strukturer, lagar och avtal.
En starkt bidragande orsak till löneskillnaden mellan män och kvinnor är uttaget av föräldraledigheten där kvinnor fortfarande tar ut merparten av ledigheten och därmed är borta från arbetsmarknaden längre än män."
Jämställda löner - framtidensarbete.se

Det finns många intressanta artiklar att läsa om jämställda löner, några av dem är nämnda här ovan och här kommer några fler:
Mer jämställda löner kostar 36 miljarder - SACO.se

Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU - SCB.se 
I ovannämnda artikel kan du bland annat läsa "År 2014 är det senaste året då uppgifter finns för alla länder, förutom Grekland. I Rumänien är löneskillnaden mellan män och kvinnor mindre än 5 procent, i Estland närmare 30 procent och i Sverige 14 procent"
På SCB:s hemsida hittar du även Jämställdhetsstatistik
Du kan även läsa om EU:s jämlikhetsarbete på Equal pay - europeiska kommissionen 

på Lagen.nu kan du läsa Diskrimineringslagen (2008:567) 

Slutligen vill jag även tipsa om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar. På deras hemsida kan du hitta deras rapporter som till exempel Lön efter möda eller lön efter kön? Könsskillnader före den moderna arbetsmarknadens genombrott eller Karriärutveckling för högutbildade kvinnor och män i Sverige

När den här frågan ställdes sist (2014) citerade min kollega en artikel i Sydsvenskan (20140114) och jag lånar detsamma:
"Nyligen framtagen statistik från SCB som jämför kvinnor och mäns tjänsteinkomster, visar att lönegapet i Skåne mellan män och kvinnor har minskat med 2,2 procentenheter mellan 2006 och 2011. Med den takten tar det 45 år innan löneskillnaden mellan män och kvinnor är eliminerad. Vi är inte beredda att vänta till 2056."

Hur många år dröjer det innan kvinnor och män får lika inkomst för lika jobb? - Bibblan svarar (20140226)

27 september 2019 - 11:02