Liberalism och Socialism

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
om man väljer liberalism och socialism som ideoligeir hur går det till eller hur ska man beskriva altså om jag vill styra ett samhälle på de två iedlogierna, för det finns saker som inte är samma sak.
Svar: 

Ja du har rätt i att det är stor skillnad på dessa två ideologier, på flera punkter är de varandras motsatser. Liberalismen sätter individen först. Liberalismen är en politisk tradition där den centrala frågeställningen alltid handlar om förutsättningarna för den enskilda människan att själv - och i fritt samspel med andra - utforma sitt liv. Liberaler kan ha olika åsikter om mycket men det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället.

Sätter vi det i kontrast till Socialismen däremot ser till kollektivet, samhället och staten (för staten är vi alla och inte bara regeringen) Socialistiska idéer började växa fram under 1800-talet i spåren av industrialiseringen och alla de orättvisor som drabbade arbetarna. Idéerna byggde på att människor – arbetarna – skulle gå samman och äga och förvalta produktionsmedlen (t.ex. fabrikerna) gemensamt. Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder samhälle. Socialister menar att det är bättre att lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans än att var och en ska klara av det själv.

Det finns massor med artiklar om politiska ideologier på SO-rummet några av dem länkar jag till här:
Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier
Socialism och kommunism
Liberalism

När du vill titta på hur de olika ideologierna återspeglas i realiteten jämför då exempelvis hur Sovjetunionen (kommunism) och USA (Liberalism) har styrts.

18 november 2018 - 13:43