Lever rödspättor i stim?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Lever rödspättor i stim eller inte? Rebecca 3a
Svar: 

I Sveriges Lantbruksuniversitets Artdatabank finns följande beskrivning.
Rödspätta är en huvudsakligen marin art som förekommer från strandzonen ned till 200 eller någon gång 250 (i extremfall 700) meters djup, men som vanligen lever på 10-30 meters djup - företrädesvis på sand- och lerbottnar.
Rödspättan är således något man kallar för en bottenfisk.

20 mars 2018 - 13:36