Leonardo da Vincis anatomiska skisser

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Hej jag skriver om leonardo da vincis skisser och jag hittar inte någon fakta om just den här? (skelettet av en arm i olika positioner) Jag skulle behöva lite hjälp med var den finns, när den gjordes eller liknande?
Svar: 

Enligt boken Leonardo da Vincis teckningar, författare A. E. Popham, är en liknande skiss på armens skelett daterad till år 1510.

I boken Leonardo da Vinci, författare Jay Williams, berättas att Leonardo da Vincis planerade avhandling i anatomi aldrig blev färdig. Trots detta lyfte Leonardo studiet av Människans byggnad till vetenskap. Han försökte ge en fullständig bild av anatomin genom kompletteringar av tvärsnittsbilder. Han uppfann vidare en metod för att visa de underliggande skikten av muskler, vävnader och organ - genomskinliga ritningar. Leonardo undersökte trettio kroppar, genom att dissekera lik och inregistrerade sina fynd i hundratals noggranna diagram.

​Läs mer om hans anatomiska skisser i artikeln Leonardo da Vinci: How accurate were his anatomy drawings? BBC. Du kan se en film om hans skisser på sidan.

Den näst största samlingen av vetenskapsanteckningar av Leonardo, Codex Arundel, ägs av British Library. Bill Gates äger boken Codex Leicester, vilken tillsammans med Codex Arundel skall digitaliseras och publiceras på internet, Wikipedia

Sedan finns såklart specialister på Leonardo Da Vinci museet i Florens

 

10 maj 2019 - 9:57