Legimus och autism på bibliotek

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej Har en del frågor om de bibliotekarier som ger ut Legimus: 1a.Har bibliotekarier ett anpassat material när hen ska introducera Legimus konto till ex. autistiska lånetagare? 1b. Är det ett material som hen kan få med sig hem? 1c. Om inte, hur anpassar ni bibliotekarier informationen till den autistiska lånetagaren? 2. Har bibliotekarien någon baskunskap om autism och hur hen tar till sig information eller läser?
Svar: 

Jag ska försöka svara på dina frågor så gått jag kan:

1a och c. Har bibliotekarier ett anpassat material när hen ska introducera Legimus konto till ex. autistiska lånetagare? Hur anpassar ni bibliotekarier informationen till den autistiska lånetagaren?
Introduktionen är alltid ett möte på biblioteket, det krävs av MTM som ligger bakom Legimus. Introduktionen sker muntligt och anpassas till låntagaren

1b. Är det ett material som hen kan få med sig hem?
Allt vårt material  finns på Legimus hemsida, www.legimus.se. På sidan finns det också lättläst information. Vid behov skriver vi ut det.

2. Har bibliotekarien någon baskunskap om autism och hur hen tar till sig information eller läser?
Det är inget som ingår i den bibliotekariska utbildningen och det varierar det från person till person, från bibliotek till bibliotek. Dessutom är det ibland så att personen du möter i en disk inte är en bibliotekarie. Många av mina kollegor på mitt bibliotek har utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte specifikt för autism, som i sig har ett väldigt brett spektrum. 

Hur hanterar/bemöter bibliotekarier lånetagare med autism?
Det finns inget bra eller enkelt svar på den frågan. Som en biblioteksanställd försöker jag och mina kollegor alltid att möta de vi hjälper på deras nivå och utifrån deras behov. 
 

17 juli 2019 - 14:47

Kategorier