Leder glas eller plast bättre?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Leder glas eller plast bättre? och varför?
Svar: 

Du säger inte vilken ledningsförmåga du menar så jag har kollat upp värmeledningsförmåga. Om du menar elektrisk ledningsförmåga får du återkomma med en ny fråga. Enligt Engineering toolbox så ligger ledningstalen för glas runt 1 och för olika plaster runt 0.3-0.5 så svaret är ja, glas leder bättre. Och frågan varför det är så har det väl att göra med materialens struktur och täthet. I den här wikipediaartikeln jämförs några material, t ex glas och metall, där metall ligger mycket högre. Man får också ta i beaktande att plast är en polymer och består av långa kolvätekedjor. Glas brukar beskrivas som en vätska och bör därmed ha en tätare molekylstruktur än plast. Det borde spela roll.

17 maj 2016 - 13:22