Latinska namn

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Det finns latinska namn på växter och djur, och även på grundämnen. Varför är det så?
Svar: 

Hej!
Den enkla anledningen att man har ett latinskt namn på djur och växter är att underlätta kommunikation mellan vetenskapsmän från olika länder. Latin (språk som talades i Rom och i det romerska riket under antiken) användes under medeltiden som talspråk i lärda miljöer, kyrkor, kloster, skolor och universitet. Även idag är det många skolor och universitet runt om i världen som har latin som obligatoriskt ämne.

Här är några länkar om du vill läsa mer om latin och om vetenskapliga namn.
Hälsningar!
Amela
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/latinhttp://linnaeus.nrm.se/flora/taxon.html

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nomenklatur

11 januari 2018 - 18:55