Bilfria städer och stadsplanering

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Läste om försök med bilfria städer, bl.a. i Tyskland. Förespråkarna menar att 20-25% av dyrbar mark i tätbebyggda städer slösas bort i onödan på parkeringsplatser och onödigt mycket vägar. Var kan man läsa mer om dessa försök och effektivare stadsplanering?
Svar: 

Det finns många böcker och artiklar, både vetenskapliga och populära, skrivna om hur man skall bygga en bilfri innerstad. En bra utgångspunkt kan vara att bläddra i en vetenskaplig artikel för att få en introduktion till ämnet och därefter gå vidare med olika titlar i litteraturlistan i slutet av texten. Se till exempel dessa två artiklar som båda finns på nätet:

"Den bilfria staden – om hållbarhet och levnadsstandard" av Anna Bennet är en kandidatuppsats som publicerades 2012. Den är liten till omfånget men den avslutas med många bra tips för vidareläsning.

"Hur stor plats tar trafiken egentligen? : Studie av trafikytor i Lund 1940-2010" är skriven av Christine Karlsson 2011. Kapitlen Diskussion och Slutsatser är läsvärda om du inte har tid att plöja hela texten! Uppsatsen (ett examensarbete) behandlar bara situationen i Lund, men i litteraturlistan finns många böcker av allmänt intresse.

Om du läser engelska kan du även söka på termerna "New urbanism" och "New pedestrianism" på Wikipedia för att få ytterligare infallsvinklar till en mänskligare stadsplanering.

http://www.trivector.se/fileadmin/uploads/Traffic/Examensarbeten/Karlsson_Christine__Hur_stor_plats_tar_trafiken_egentligen.pdf

http://stud.epsilon.slu.se/4882/1/bennet_a_121001.pdf

1 oktober 2013 - 12:39