Länsindelningen i Skåne, Blekinge och Halland under medeltiden

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Hej! Under medeltiden var Skåne, Blekinge och Hslland indelade i län. Tydligen överlappande och konkurrerade Kronan och kyrkan om marken. Dessa länsindelningar ändrades över tid samt bytte även namn. Var kan man läsa om detta?
Svar: 

Under medeltiden uppdelades riket i ett antal större och mindre län, varöver konungens befallningsmän styrde och härskade. Den kungliga administrationen var organiserad i så kallade slottslän. I varje län fanns en riksborg som utgjorde administrativt centrum.
Det anlades även privata borgar av adelssläkter, men mellan 1396 till 1483 rådde ett kungligt förbud att uppföra privata borgar. Förbudet utfärdades av drottning Margareta och bottnade i en rädsla över att adeln genom sina borgar skulle få alltför stor makt och därmed utgöra ett indirekt hot mot kungamakten.

Läs mer här:
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/feodalismen
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/skanes-h...
https://www.fotevikensmuseum.se/databaser/skan1.htm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nes_historia

Böcker:
Flensmarck: Skånelands medeltid 
Skansjö: Skånes historia
Kollberg: Halland i det forna Danaväldet : något att känna till vid ny länsindelning (ingår i Saxo, 1996)

10 augusti 2020 - 3:01

Kategorier