Landsnamnen Burma/Myanmar och Vitryssland/Belarus

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vad ska olika länder heta på svenska? Förut sa man Myanmar, idag säger man Burma igen. Några tycker att Vitryssland ska heta Belrus, vilket jag antar betyder just Vitryssland. Vi säger ju t ex aldrig Deutschland. Vad gäller?
Svar: 

Hej!

Tack för Dina spännande frågor! :)

Vad gäller Burma/Myanmar, kan man använda båda varianterna, vilket också görs i officiella sammanhang. I Wikipediaartikeln om landet, som för övrigt innehåller många referenser för vidare läsning, står det så här beträffande namnförvirringen:

"Namnet
Landets namn vållar ibland bekymmer. Det officiella namnet Myanmar antogs 1989 av den sittande militärregimen. Oppositionen motsatte sig namnbytet, då de inte ansåg att diktaturen har mandat att byta landets namn, och ville att omvärlden skulle förkasta förändringen. I april 2016 sade landets statskansler Aung San Suu Kyi att utlänningar själva kunde välja vilket av de två namnen de använder. Hon tillade dessutom att hon själv oftast säger Burma, då det är namnet hon är van vid.[10]

Olika namn används därför i olika sammanhang. Förenta nationerna (FN) använder det officiella namnet,[11] i EU-sammanhang används "Myanmar/Burma"[12] och officiella myndigheter i till exempel USA[13] och Storbritannien[14] fortsätter att kalla landet "Burma".

Myanmar används av organisationer och länder som Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),[9] Australien,[15] Bangladesh,[16] Indien,[17] Italien,[18] Japan,[19] Kanada,[20] Kina,[21] Ryssland,[22] Thailand,[23] Tyskland,[24]. Sverige använder både Myanmar och Myanmar (Burma).[25][26] Frankrike använder både Myanmar och Burma[27][28] och Irland använder benämningen "Myanmar/Burma"[29]"

Betydligt mer komplicerat blir det då vi vänder blicken mot landet där Minsk är huvudstad. Man kan använda både Belarus (Som används mer internationellt) och Vitryssland. Själva namnfrågan är politisk, och handlar om att markera landets självständighet (Belarus) och/eller plats i den ryska inflytandesfären (Vitryssland). Institutet för språk och folkminnen, försökte reda ut frågan i samband med att Svetlana Aleksijevitj fick Nobelpriset i litteratur 2015. Även t.ex. Sveriges radio har diskuterat frågan och SVT Opinion , där en översättare försöker reda ut landets korrekta benämning.

Summa summarum: Alla fyra namnen går att använda, men Belarus/Vitryssland är kraftigt politiskt och symboliskt laddade.

//Nisse

22 november 2017 - 16:34

Kategorier