Landskapet Hallands stiftstillhörighet då och nu

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hej! Jo, då Halland övergick till Sverige 1645. Till vilket stifts knöts då detta område i Sverige? 1658 blev Halland definitivt svenskt, till vilket stift kom detta område då att tillhöra? Nu tillhör det Göteborgs stift, vilket år knöts landskapet till detta stift - som grundades år 1665?
Svar: 

Hej!

Tack för Dina spännande undringar till "Bibblan svarar"! :)

De bildar en intrikat väv av terminologi, politik, kyrkohistoria och svensk historia.

Man kan säga att Göteborgs stift grundades 1620 som Göteborgs superintendentia, som leddes av en superintendent. Superintendentia var egentligen samma sak som ett stift, men ett stift som grundats efter reformationen. Läs t.ex. mer om superintendentia i denna Wikipediaartikel. Halland blev svenskt territorium 1658 och ingick då i Göteborgs superintendentia. När ny superintendent skulle tillsättas 1665, så blev det istället ett biskopsdöme och med ett annat språkbruk ett stift i förreformatorisk och modern bemärkelse . Vill Du läsa mer om Svenska kyrkans stifts geografiska utbredning och historia, kan denna Wikipediartikel vara matnyttig. Mer om Göteborgs stifts historia finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida. Här är länken dit: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftets-historia

Sammanfattningsvis: Halland har alltid tillhört Göteborgs stift. När Halland blev svenskt 1658 benämndes stiftet Göteborgs superintendentia och sedan 1665 heter det Göteborgs stift.

//Nisse

18 maj 2018 - 11:53

Kategorier