Lagutskottets åsikter kring 6 kap. 3 § föräldrabalkens kommande lydelse

Besvarad av Kristin Sjöberg
Fråga: 
Hej! Jag söker vad jag antar är en motion, nämligen 1LU utl. 1966:32 där Lagutskottet framförde sina åsikter kring 6 kap. 3 § föräldrabalkens kommande lydelse. Det rörde sig om en inskränkning i föräldrars aganderätt gentemot sina barn. Är det möjligt att ni lyckas hitta hela denna motion?
Svar: 

Hej!

På Riksdagens webbsida hittar jag ett Pdf-dokument som stämmer in på din beskrivning: Första lagutskottets utlåtande nr 32 år 1966. 

20 maj 2020 - 14:06