Lagstiftningsprocessen

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka olika steg går ett lagförslag igenom innan det blir en lag och varför behövs de olika stegen i lagstiftningsprocessen?
Svar: 

På riksdagens hemsida finns en grafisk beskrivning av hur en lag blir till som heter Från förslag till lag och kan laddas ner.

På regeringens hemsida kan du läsa utförligare om lagstiftningsprocessen.

Och på SO-rummet hittar du ett bra filmklipp där en lärare går igenom processen med lagarnas tillblivelse 

19 mars 2020 - 14:38