Lägesenergi?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När man ska räkna ut lägesenergi utgår man från jordens kärna eller någon annan punkt?
14 februari 2018 - 9:28

Kategorier