Kyrkoval

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Jag förstår inte riktigt varför det finns politiska val i Svenska Kyrkan, med partier och dyl. ? När bestämde man att sådana val skulle införas och varför? Vad händer om SD får mest röster där? Kan man betrakta det som ett politiskt sätt att styra Kyrkan?
Svar: 

Så här skriver svenska kyrkan om kyrkovalen:

"VARFÖR SKA VI ENS HA ETT KYRKOVAL?

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut om kyrkan.

Lag om Svenska kyrkan började gälla den första januari 2000 när kyrkan skildes från staten. I lagen regleras statens förhållande till Svenska kyrkan, som där beskrivs som en demokratiskt uppbyggd evangelisk-luthersk kyrka. Det betyder att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan ska ges möjlighet att påverka hur den egna församlingen ska utföra sin grundläggande uppgift, och hur stiften och den nationella nivån ska stödja församlingarnas arbete."

"En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Den som vill engagera sig i en nomineringsgrupp kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid."

Du kan läsa mer om kyrkovalet här:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/fragor-och-svar

 

26 oktober 2018 - 10:21