Kvinnors rätt till skola och undervisning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Hur har kvinnors rätt till skola och undervisning förändrats globalt under de senaste 50 åren? Helst fokus på förbättringar.
Svar: 

Det finns mycket skrivet om detta, men här kommer några förslag att börja med:

Utbildning för alla – en väg ur fattigdomen
https://www.sida.se/contentassets/2f4347697ab64fba85c23969049fb9e7/utbildning-f246r-alla---en-v228g-ur-fattigdomen_2665.pdf
Alla barn har rätt att gå i skolan
https://unicef.se/fakta/utbildning
Utbildning för alla
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/files/GlobalaStudier_200524UlfFredriksson.pdf

I Gender Data Portal kan du hitta massor av statistik genom att välja olika indikatorer under området Education, t.ex. Expected years of schooling, female
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=SE.SCH.LIFE.FE&id=2ddc971b&report_name=Gender_Indicators_Report&populartype=series

25 april 2018 - 10:37