Kungatitel vid avgång?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Vad blir kungen för något ifall han avgår från tronen utan att dö?
Svar: 

Så vitt jag kan se så finns det ingen regel i Sverige. Han skulle kunna fortsätta att kallas kunge eller återgå till sin gamla prinstitel, Hertig av Jämtland. Eller så skulle någon ny titel kunna hittas på.

13 september 2018 - 7:59