Kritik mot Freuds teorier

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
På vilket sätt har Freuds teorier kritiserats?
Svar: 

Kritiken mot Freuds teorier är att hans forskning och slutsatser inte var vetenskapligt grundade och många gånger byggde på historier som han själv hittade på. En bra ingång är att läsa på Wikipedia, dels artikeln om Sigmund Freud själv, och dels artikeln om psykoanalys, särskilt avsnittet om kritik. Jag rekommenderar även en artikel av Frank Cioffi. Han var filosof och Freud-kritker, men nyanserar ändå frågan om huruvida Freud hade ett vetenskapligt förhållningssätt eller inte. Om du vill veta mer finns det givetvis många böcker i ämnet; jag avslutar med tips på några.

Här är länkar till de artiklar jag rekommenderar:

Wikipediaartikeln om psykoanalys finns här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoanalys
Wikipediaartikeln om Freud finns här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
Frank Cioffis artikel: http://www.butterfliesandwheels.org/2005/was-freud-a-pseudoscientist/

Läsvärda böcker:

Marc-Wogau, K.  Freuds Psykoanalys : presentation och teknik (Orion/Bonnier 1967)
Robinson, Paul A. Freud och hans kritiker / Paul Robinson (Daidalos, 1997)

18 februari 2020 - 18:29

Kategorier