Kristendomen, buddhism och sikhism

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad har kristendomen och buddhismen gemensamt som inte sikhismen har?
Svar: 

Rent generellt skulle jag säga att likheterna är större än skillnaderna. Alla tre vilar på någon form av mästare med lärjungar Jesus inom kristendomen, Buddha inom buddhismen och Guru Nanak inom Sikhism. Både inom kristendom och Sikhism tror utövarna på en enda gud, inom buddhism tror de möjligen på upplysta gudomligheter. Om du vill veta mer finns det många texter på webben. SO-rummet är en lysande plats att börja på:
https://www.so-rummet.se/

Likaså Wikipedia, där du kan läsa till exempel den här artikeln om dharmiska religioner som Buddhism och Sikhism:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dharmiska_religioner

Men såklart kan du också söka på den separata religionerna.

Det finns en uppsjö av jämförelser på religioner, dessvärre är de flesta på engelska:
http://www.differencebetween.net/miscellaneous/religion-miscellaneous/di...
https://www.biographyonline.net/spiritual/buddhism/differences-buddhism-...

18 oktober 2018 - 10:52

Kategorier