kristendom och homosexualitet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
kristendom och homosexualitet?
Svar: 

Jag tänker låna svaret från Jessica Högnabba som är präst och arbetar med en tjänst som heter "Fråga prästen" www.fragaprasten.fi.

I kyrkans och i kristendomens historia har heterosexualitet uppfattats som den rätta formen av sexualitet. Ett tydligt tecken på det är att (fortfarande idag) endast heterosexuella par kan vigas kyrkligt. Att äktenskap hör till man och kvinna är så att säga kyrkans "officiella åsikt" samtidigt som man är mycket överens om allas lika människovärde. Kyrkans medlemmar tänker ändå väldigt olika i frågan, t.ex. stöder 44 % av lutherska kyrkans präster den könsneutrala äktenskapslagen. Jag själv tror att den "officiella åsikten" håller på att förändras. För en tid sedan blev det möjligt för samkönade par att ordna en slags bönestund för sitt förhållande - det är ett (litet) steg mot en mera jämnställd äktenskapslag.

Vilken syn man har på homosexualitet beror mycket på hur man läser och tolkar Bibeln. Jag själv tänker att vi måste komma ihåg att bibeltexterna är skrivna av människor i en speciell tid, i en viss kultur och med ett visst syfte. När vi läser Bibeln idag behöver vi översätta den till den värld vi nu lever i. Vi har sådan kunskap (om t.ex. homosexualitet) som bibelförfattarna inte hade. Jag tänker också att den homosexualitet som Bibeln talar om var något annat än frivillig kärlek mellan två vuxna människor.fragaprasten.fi, hur ser kristendomen på homosexualitet? https://www.fragaprasten.fi/fragor-och-svar/sexualitet/hur-ser-kristendo... (Hämtad 2017-05-15)
Du kan även surfa in på SO-rummet:
SO-rummet, Kristen tro och homosexuell samlevnad. http://www.so-rummet.se/content/kristen-tro-och-homosexuell-samlevnad (Hämtad 2017-05-15)

17 maj 2017 - 15:27

Kategorier