Krigets orsaker

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
skulle det bli mer krig eller mindre krig i framtiden om all migration skulle upphöra.
Svar: 

Det finns så många anledningar till krig att migrationen har nästan ingen betydelse. Snarare är det så att migrationen beror på krig, när människor flyr från våldet.
Du kan se det här klippet på SO-rummet gymnasieläraren Mattias Axelsson  där går igenom en rad olika orsaker till varför det är krig i världen.
Orsaker till krig
Du kan även läsa den här korta artikeln:
Orsaker till krig - säkerhetspolitik.se
 

11 februari 2020 - 21:46