Kraftfullaste kärnvapnet

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Vilket är den kraftfullaste existerande kärnvapnet om man tänker räckvidden av förödelse?
Svar: 

(En kopia av Tsarbomben på utställning i Snezjinsk syns på bilden)
"Tsarbomben (ryska: Царь-бомба (Tsar-bomba), tsarbomben) är det hittills största kärnvapen som byggts och testats (detonerats). Den utvecklades och byggdes av Sovjetunionen med kodnamnet Ivan (ryska: Иван). Laddningen hade en sprängverkan av cirka 50 megaton trotyl (TNT) som ändå bara var hälften av den potentiella sprängverkan av konstruktionen. Den detonerades den 30 oktober 1961 på Severnyjön i Novaja Zemlja i Norra Ishavet."
Läs mer i Wikipedia som har en bra artikel i ämnet:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tsarbomben

Vätebomber är kraftfullare än atombomberna
http://www.debok.net/vetenskap/2015/02/Vad-ar-en-vatebomb.html

23 september 2018 - 21:41