Köttätande växter

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hur ser köttätande växters livscykel/utveckling ut?
Svar: 

Solna gymnaisum har en webbsida som också länkar vidare till andra sidor med information om köttätande växter.
http://i-edu.se/mer-om/kottatande-vaxter/

Artikel ur Ica-kuriren http://www.icakuriren.se/artiklar/hem-tradgard/20080211/nu-fluga-kottata...

Sajten odla.nu har en del information där du också kan läsa mer om de enskilda växterna samt ställa frågor
http://www.odla.nu/site-search?site_fulltext=k%C3%B6tt%C3%A4tande

Föreningen Hemmaodlat har en informationssida här: http://www.hemmaodlat.se/odla/kottatande-vaxter/

15 januari 2016 - 9:02