Kostnad för en elev i årskurs två

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Hej! Hur mycket kostar det för en elev i tvåan att gå i skolan ett läsår, om man skulle betala själv?
Svar: 

Exakt hur mycket en elev i årskurs två kostar kan vara svårt att få fram, men vad en elev i grundskolan kostar kan man hitta bland annat via Statistiska Centralbyrån. Följande uppgift är hämtad därifrån: "Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan har ökat från 93 600 kronor till 106 700 kronor mellan 2012 och 2016."
Läs gärna mer om skolans kostnader under följande länkar från Statistiska Centralbyrån och från Sveriges Kommuner och Landsting.
SCB: http://www.scb.se/contentassets/f81b38b1df5047ee9bfd2d36fe7d79d0/uf0514_...
SKL: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafr...

9 november 2017 - 9:20