Korståg

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Hur många korsfararkrig har genomförts och hur många muslimfararkrig har genomförts genom tiderna? Var kan jag läsa på och jämföra om denna historia? Tack.
Svar: 

I boken Korståg: västerlandets heliga krig av Sören Wibeck (Historiska media, 2005) tar författaren upp 8 korståg.
Wibeck skriver om korstågens era som började 1096 efter att Påven Urban II år 1095 predikat och uppmanat åhörarna att resa till  Jerusalem för att "befria staden från de orena muslimerna".
Du kan också läsa mer i boken Korstågen: européer i heligt krig under 500 år av Kurt Villads Jensen (Dialogos, 2017).

Jag vet inte riktigt vad du menar med 'muslimfararkrig', men på SO-rummet kan man läsa om muslimska erövringar som skapade ett världsherravälde:
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/medeltidens-musl...
I t.ex. boken Islam av Karen Armstrong (Forum, 2000) kan du läsa mer om islamiskt imperiebyggande.

1 maj 2019 - 18:50

Kategorier