Korrekt referens

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur refererar jag på ett korrekt sätt till ett efterord i en bok? Jag använder mig av APA-systemet och boken i fråga är Medealand och andra pjäser av Sara Stridsberg men jag behöver referera till efterordet av Steve Sem-Sandberg (både i löpande text och i fotnot samt källförteckning).
Svar: 

Jag har själv inte använt APA, men jag tror att det skulle funka att skriva ut referensen som om det var en artikel i en antologi. Se länk:
Göteborgs universitet, APA-lathunden. http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-201... (2017-06-14)

Se även:
Umeås universitet, Vanliga referenssystem. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/vanliga-referenssystem (2017-06-14)

13 juni 2017 - 16:22

Kategorier