Koranens betydelse?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Enligt muslimsk tro har Allah budskap till mänskligheten förmedlats av många profeter. Muhammed var den sista och viktigaste, genom honom förmedlades Koranen. Vad är det som särställer Koranen från tidigare profeters budskap?
Svar: 

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. Koranen ses  av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk. Läs mer i följande texter: 

Koranen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koranen (hämtad 2016-12-05)
Koranen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen
Koranen
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/koranen#

1 december 2016 - 14:06

Kategorier