Kopplingen mellan heliga krig under medeltiden och i nutid?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Kopplingen mellan heliga krig och korståg under medeltiden och heliga krig i nutid?
Svar: 

Hej,

Vilken intressant fråga. Du ska fyra referenser som du kan börja med att titta på.

I boken "Gud ville det!" (Senaste utgåvan är från 2010) diskuterar historikern Dick Harrison paralleller mellan kortsågen och nutiden i det inledande och avslutande kapitlet. I anknytning till krig och konflikter som pågår idag refererar han till bl.a. ”kristna rebellgrupper i Centralafrika, moskébrännande hindunationalister i Indien […] Israeliska ultranationalister som kräver väpnad återgång till gammaltestamentliga gränslinjer”. Han ser också en intressant kontinuitet i hur vår tro på demokrati och frihet idag efterträtt de medeltidens kristna ideal (s.516).

Journalisten Sören Wibeck talar I boken "Korståg: västerlandets heliga krig" (2007) om ett ”mentalt arv” efter korstågen som lever kvar i dagens politiska föreställningsvärld. Han skriver också om hur tolkningen av korstågen inom den historiska forskningen påverkar vilka paralleller vi kan dra till samtiden. (se kapitlet ”Korstågen i vår tid”).

Religionshistorikerna Mattias Gardell skriver i sin bok ”Islamofobi” (2010) om korstågen som ett av fyra viktiga skeenden som den moderna islamofobins idéhistoriska rötter går tillbaka till (se kapitel 2).

En standard referens i sammanhanget är Jean Richards The Crusades (1999) som sätter korstågen i ett större geopolitiskt sammanhag.
 

29 november 2015 - 15:22