Koppar och människan

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur har koppar påverkat människans levnadsvillkor? möjligheter och risker med användningen? Hur har människans användning av koppar påverkat miljön?
Svar: 

På NE.se finns en jättebra artikel om koppar och dess historia. Där kan du bland annat läsa:
Koppar var, jämte guld, silver och bly, en av de första metaller som bearbetades av människan. Liksom guldföremålen är de äldsta kopparartefakterna prestigeföremål, kallhamrade från ytliga fyndigheter. När kopparföremål började framställas är svårt att specificera; neolitiska boplatser i Mellanöstern såsom Ali Kosh i Iran och Çayönü och Çatal Hüyük i Turkiet uppvisar dock spår av kopparhantering redan från sjunde årtusendet f.Kr. På andra sidan Atlanten bearbetades koppar från området kring Övre sjön från ca 2000 f.Kr., i Sydamerika åtminstone från mitten av första årtusendet e.Kr.

Medverkande

Bengt Loberg Bengt Lundh Birger Granström Germund Tyler Gösta Winqvist Jan Jörnmark Jörgen Malmquist Lars Ivar Elding Mats Larsson NE-redaktionen (uppdatering) Pontus Reimers Rolf Sundberg

Nationalencyklopedin, koppar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koppar (hämtad 2018-09-18)
(Dock är det inte säkert att du kan läsa den långa artikeln, det behövs inlogg för det, med lite tur har kanske ditt närmsta bibliotek det)

Än idag är koppar värdefullt då det används bland annat i elkablar och vattenrör och som du säkert sett på nyheterna så sker stölder av koppar runt om i Sverige.
På webben kan du hitta många artiklar om koppar här är några av dem:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metal...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://hagametall.se/koppar/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/koppar

Går du till ditt närmsta bibliotek kan du också få hjälp att hitta böcker. Det de inte har hemma brukar gå att fjärrlåna in:
https://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=koppar&r=&m=10&s=r&t=v&d=libris&p=1

17 september 2018 - 14:54