Kontrollera skriftlig svenska

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
lättaste sättet att kontrollera sin egen skriftlig svenska?
Svar: 

Tyvärr är det så att man måste lära sig grammatiken själv, den språkhjälp som finns i datorns ordbehandlingsprogram klarar stavfel och en del ordföljdsfel men ingen grammatik i stort sett. Att kontrollera sin egen skrift är svårt, det bästa är om man har någon som kan hjälpa en och korrekturläsa texten. I övrigt är det bästa sättet att lära sig skriva att läsa mycket.
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprak-och-it/elektroniskt-skrivan...

20 maj 2016 - 16:18

Kategorier