Konsumenträttigheter

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Varför är det viktigt att vi känner till våra rättigheter och skyldigheter som konsumenter ?
Svar: 

Hej!
Om en konsument inte känner till sina rättigheter kan denne gå miste om ersättning eller annat som går att få i olika sammanhang.
Vid köp av varor och tjänster kan det finnas mycket att tänka på. Konsumentverket har en bra webbtjänst, "Hallå konsument", med frågor och svar.
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-...

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg, Östersunds bibliotek

8 november 2018 - 15:56